ACP - biologická léčba artrózy a artritidy

 

Poslední novinka v léčbě pohybového ústrojí - autologní kondiciovaná plasma
ACP je nová revoluční, bezpečná a velmi účinná biochirurgická metoda, která k léčbě pohybového aparátu využívá hojivých účinků látek z vlastního těla pacienta. Byla vyvinuta za účelem cílené léčby artrózy malých a velkých kloubů a sportovních úrazů, ale její terapeutické možnosti jsou mnohem širší. S výhodou ji lze aplikovat po terapeutických a rekonstrukčních artroskopických operacích, kde urychluje proces hojení a regeneraci tkání. Podstata účinku této bioterapie je založena především na vlastnostech krevních destiček - trombocytů, které uvolňují bílkoviny růstových faktorů.  Po odebrání malého množství krve do speciální zkumavky se krev dále zpracovává a dojde k oddělení plasmy bohaté na krevní destičky. Plasma bohatá na aktivované trombocyty je poté injekčně aplikována do oblasti poranění, zánětu či kloubu. Metoda ACP nastartuje a urychluje proces hojení, zrychluje rehabilitaci a významně zkracuje dobu zotavení po úrazech a operacích.