Centrum žilní chirurgie

V rámci našeho centra žilní chirurgie jsme otevřeli novou ambulanci se zaměřením na komplexní léčbu křečových žil dolních končetin. Širokou nabídku terapeutických možností završuje poslední novinka v léčbě varixů - Celon RFITT firmy Olympus. Podstatou této bipolární radiofrekvenčně indukované termoterapie je cílený nitrožilní uzávěr poškozeného žilního kmenu pomocí tenké sondy. Výhody nové metody jsou jednoznačné: minimální invazivita, ambulantní režim, vynikající kosmetický efekt, vysoká účinnost a bezpečnost. Bližší info zde.