Koronavirus - doporučení Ministerstva zdravotnictví

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 dle webu MZ ČR, k 11.3.2020:

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledo-vali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (pře-devším horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu.

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vaše-ho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem. Nejaktuálnější informace najdete vždy na we-bových stránkách Ministerstva Zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz

Další možné kontakty: 

A. pokud nejsou obtíže, pouze návrat z rizikové oblasti:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www.khshk.cz
Telefon: v pracovní době 495 058 111
Kdykoliv e-mail: koronavirus@khshk.cz.
Do e-mailu uvést své kontakty – jméno, příjmení, mobilní telefon, bydliště.
Epidemiolog (pokud v té chvíli nebude k zastižení) se s Vámi co nejdříve spojí.

B.pokud jsou obtíže a je návrat z rizikové oblasti:
Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové
Telefon: v pracovní době 7:30–15:30 hod. 601 130 894, v mimopracovní době 15:30–7:30 hod. 721 417 310