Pracovní neschopenky - info pro pacienty a praktické lékaře

Na žádost operovaných pacientů vystavujeme elektronickou pracovní neschopenku ePN, kterou hned předáváme do péče praktického lékaře. Praktiky prosíme o převzetí ePN a provádění veškerých dalších úkonů včetně elektronického vystavení Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti (neboli Lístek na peníze), úpravu vycházek či ukončení ePN. Takto postupujeme v souladu s aktuální legislativou a z důvodu absence jakéhokoliv administrativního časoprostoru. V našem zařízení operujeme od 7:00, odpolední ambulance končívají před půlnocí a není vyjímkou, že obědváme kolem 17 hodiny.

Po předání ePN s ní už nemůžeme nijak pracovat, a vše je v kompetenci praktika. Proto prosíme veškeré dotazy směřujte na ně a ev. reklamace na Okresní správu sociálního zabezpečení v místě. Současný systém ePN zatím pracuje nedokonale.

Děkujeme za pochopení.