Ve dnech 1.–14. července 2024 je celozávodní dovolená. Platí pro Hradec Králové i Pardubice. Děkujeme za pochopení.

Co je to celková anestezie?

Celková anestezie umožňuje provedení bolestivých operačních nebo diagnostických zákroků. Je charakterizovaná nevnímáním bolesti v celém těle a ztrátou vědomí. Od začátku do konce celkové anestezie je pacient ve stavu podobném klidnému spánku. Po přípravě – premedikaci buď ve formě injekce, nebo perorálním podání - bývá celková anestezie zahájena podáním anestetika do žíly, což je dostačující pro krátké zákroky. 

Při déletrvající operaci se nitrožilní podání anestetika opakuje nebo se použije plynné anestetikum. To je spolu s kyslíkem přiváděno buď do těsně přiléhající obličejové masky, nebo do speciální trubičky, která je po uspání zavedena do průdušnice.

Průběh anestezie

Za vedení anestezie a udržování základních životních funkcí v normálních mezích během anestezie i v bezprostředním pooperačním období odpovídá anesteziolog. Jeho spolupráce s operatérem zajistí Vaši jistotu a bezpečí. Je sledována hloubka bezvědomí, hodnoty krevního tlaku, pulsu, dále dýchání, eventuelně močení, jsou hrazeny krevní ztráty, podávány nitrožilně tekutiny. 

Podrobnosti o vašem zdravotním stavu

Pro bezpečné vedení celkové anestezie je nutné, aby anesteziolog znal do všech podrobností Váš zdravotní stav, druh a rozsah Vašeho základního onemocnění, doprovodné nemoci, věk, váhu, životní zvyklosti. Pomocí otázek v Anesteziologickém infodotazníku, který dostanete od lékaře indikujícího Vaši operaci v celkové anestezii, se tak snažíme předejít i poměrně nepatrným rizikům.