Celková anestezie umožňuje provedení bolestivých operačních nebo diagnostických zákroků. Je charakterizovaná nevnímáním bolesti v celém těle a ztrátou vědomí. Od začátku do konce celkové anestezie je pacient ve stavu podobném klidnému spánku. Po přípravě – premedikaci buď ve formě injekce, nebo perorálním podání - bývá celková anestezie zahájena podáním anestetika do žíly, což je dostačující pro krátké zákroky. Při déletrvající operaci se nitrožilní podání anestetika opakuje nebo se použije plynné anestetikum. To je spolu s kyslíkem přiváděno buď do těsně přiléhající obličejové masky, nebo do speciální trubičky, která je po uspání zavedena do průdušnice.
Za vedení anestezie a udržování základních životních funkcí v normálních mezích během anestezie i v bezprostředním pooperačním období odpovídá anesteziolog. Jeho spolupráce s operatérem zajistí Vaši jistotu a bezpečí. Je sledována hloubka bezvědomí, hodnoty krevního tlaku, pulsu, dále dýchání, eventuelně močení, jsou hrazeny krevní ztráty, podávány nitrožilně tekutiny. Pro bezpečné vedení celkové anestezie je nutné, aby anesteziolog znal do všech podrobností Váš zdravotní stav, druh a rozsah Vašeho základního onemocnění, doprovodné nemoci, věk, váhu, životní zvyklosti. Pomocí otázek v Anesteziologickém infodotazníku, který dostanete od lékaře indikujícího Vaši operaci v celkové anestezii, se tak snažíme předejít i poměrně nepatrným rizikům.