Náplň oboru fyzioterapie

Fyzioterapie je komplexní medicínský obor zaměřený na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch funkcí pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších rehabilitačních postupů cíleně ovlivňuje funkce dalších systémů. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy či narušeny úrazem, nemocí, stárnutím nebo vrozenou vadou.

Fyzioterapeutické pracoviště

Nováková Martina

Ordinační hodiny: 
PO 8 - 12
ÚT 14 - 17
ST dle domluvy
ČT 8 - 11

Nutné objednání pacientů na tel: 495 269 768

e-mail: fyzioterapie@1chirurgie.cz

Ordinace se nalézá v ambulantní části našeho centra. Poskytujeme komplexní odbornou péči díky individuálním léčebně preventivním programům. Garantujeme krátké objednací lhůty.

Léčebné spektrum

Diagnostika, terapie a prevence poruch pohybového aparátu:
bolesti, stavy po úrazech, po ortopedických a traumatologických operacích, vertebrogenní poruchy, skoliozy, léčba jizev, náprava chybných pohybových stereotypů, terapie funkčních poruch pohybového aparátu, ergonomie pohybu, prevence vzniku pohybových problémů a civilizačních onemocnění
Individuální léčebné a preventivní programy jsou "ušité na míru", dle stavu a obtíží pacienta či klienta

Terapeutické metody

Diagnostika a terapie dle Lewita ( postizometrická relaxace, měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů )
Diagnostika a terapie dle Bruggera  
Diagnostika a terapie dle L.Mojžíšové  
Manuální lymfodrenáž  
Posturální cvičení 
Senzomotorická stimulace 
Cvičení dle Schrothové 
Míčková facilitační a mobilizační technika 
Základy diagnostiky a léčby dle McKenzie 
Vojtova reflexní metoda
Rehabilitace u kardiologicky nemocných