Terapeutické možnosti metody ACP zahrnují ortopedii, traumatologii, sportovní medicínu, revmatologii, algesiologii a léčebnou rehabilitaci. 

Léčbu velkých kloubů (koleno, rameno, hlezno, loket) je v indikovaných případech výhodné provádět po artroskopickém miniinvazivním zákroku. Při artroskopii dojde k vyšetření a ošetření poškozených nitrokloubních struktur shavingem, vaporizací atd. a kloub je vyčištěn a připraven pro bioterapii. Aby léčba byla i dlouhodobě efektivní, je nutné dle diagnózy provést několik aplikací ACP zpravidla v týdenních intervalech. U léčby poranění a nemocí chrupavek, šlach a vazů je doporučeno cca 5 aplikací, při úponových bolestech může stačit i jedna aplikace. Kompletní ceník včetně metody ACP.  Ústup bolesti a zlepšení hybnosti léčeného kloubu či oblasti je postupné.

MOŽNÉ INDIKACE APLIKACE ACP:

Artróza (neboli osteoartróza) kloubů - koleno, rameno, hlezno, loket, kyčel, malé klouby
cca 5 aplikací, vhodné u 1., 2. a části 3. stupně artrózy dle RTG, kdy je ještě v kloubu přítomna chrupavka. Ve 4. stupni jsou možnosti biologické léčby velmi omezené, v kloubu se odírá kost o kost, vhodným řešením je náhrada kloubu.
Poznámka: existují pozitivní zkušenosti s aplikací ACP plasmy do kloubů s artrozou 4. stupně, kdy může zmírnit bolesti. Tato analgetická indikace může být řešením pro pacienty trpící bolestmi, kteří nemohou z jiných důvodů podstoupit operační náhradu kloubu nebo nemohou trvale užívat protizánětlivé léky s množstvím nežádoucích účinků. Každého pacienta musí důkladně vyšetřit ortoped a navrhnout řešení. Definitivní rozhodnutí je vždy na pacientovi.

Postižení chrupavky 1. až 3. stupně - chondromalácie, chondropatie
Ložiskové defekty kloubní chrupavky - poúrazové stavy, osteochondrosis dissecans
Akutní a subakutní poškození menisků kolenního kloubu
Akutní a subakutní poškození kloubních vazů (rameno, koleno, hlezno, atd.)
Podvrtnutí kloubů a natažení vazů – zejména distorze kolene a hlezna
Po atroskopické sutuře menisku
Po rekonstrukci předního zkříženého vazu kolene
Po operační stabilizaci ramene či sutuře rotátorů ramene
Onemocnění úponů šlach a vazů – tzv. entezopatie (ostruha kosti patní, natažená třísla)
Tenisový a golfový loket - entezopatie
Postižení Achillovy šlachy - entezopatie (úponové bolesti) či tendinoza (chronický zánět a hmatné zduření) 
Bolesti pat - plantární fasciitis 
Akutní a chronické záněty šlach a vazů
Skokanské koleno, poškození AC kloubu
Podpora hojení chrupavek, vazů, svalů, šlach a kostí
po úrazech, operacích a plastikách
Částečné ruptury svalů
U všech uvedených indikací počet potřebných aplikací ACP určí ortoped.

ACP otevřelo novou etapu a významě rozšířilo možnosti boje s artrózou, nicméně budoucnost léčby artrózy nadále spočívá v komplexnosti. Racionální kombinace dostupných léčebných postupů, léčby kmenovými buňkami, ACP plasmou, rehabilitace, balneoterapie a režimových opatření (redukce váhy, pohyb, zdravý životní styl) je standartem terapie. Až při vyčerpání těchto léčebných opatření zůstává možnost náhrady kloubu umělým. S rozvojem biochirurgické medicíny a nových technologií léčby artrózy bude těchto operací jistě ubývat.