Bioléčba autologní kondiciovanou plasmou je velmi dobře snášena, celkové i místní projevy nežádoucích účinků jsou velmi vzácné. Dárcem i příjemcem plasmy je jedna osoba a při ACP metodě se zpracovávaná krev nedostává do styku s žádným cizorodým materiálem, který by mohl plasmu kontaminovat, znehodnotit či zalergizovat. Plasma obohacená o aktivované trombocyty s růstovými a protizánětlivými faktory se nikdy nezamražuje a aplikuje se výhradně čerstvá několik minut po žilním odběru.

Komplikace jsou velmi vzácné, ale v medicíně je nelze nikdy zcela vyloučit:

  • Infekce v místě aplikace (zánět měkkých tkání, kloubu atd.)
  • Podráždění nebo poranění nervů, cév, šlach, vazů či svalů v místě aplikace
  • Zánět nebo trombóza žil horní končetiny po odběru krve
  • Bolesti hlavy
  • Závratě