Pro den 11. 12. 2023 ruší MUDr. Pavel Holeka ambulanci, omlouváme se.
Nové kýlní centrum a ambulance plastické chirurgie, rozšíření cévní poradny pro léčbu křečových žil na Poliklinice Kolf Pardubice, 2.patro 308/309. Více informací> 

 
MUDr. Karel Šťastný, Ph.D. FICS - profil lékaře

Všeobecný a onkologický chirurg s licencí ČLK

 
Objednání u specialisty

Poliklinice KOLF, Pardubice
Operační hodiny: každé sudé pondělí v měsíci, 8-12 hodin

Pro další informace a objednání navštivte podstránku Kontakty >


Vzdělání

Pregraduální vzdělání

 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, všeobecné lékařství, absolutorium 12. července 1973

Postgraduální vzdělání

 • Atestace I. stupně v oboru chirurgie 12.5.1978
 • Atestace II. stupně v oboru chirurgie 4.4.1984
 • Atestace nástavbová z oboru klinická onkologie 19.11.1987
 • Obhájena disertační práce Biopsie sentinelových uzlin u DCIS 30.5.2012

 
Pracovní zkušenosti

 • 1973-1980 sekundární lékař chirurgického oddělení. Nemocnice Pardubice.
 • 1980-2003 ordinář pro mamologii chirurgického oddělení. Krajská nemocnice Pardubice
 • 2003-dosud ordinář pro mamologii, Chirurgická klinika. Krajská nemocnice Pardubice
 • 1992-2018 vedoucí lékař, Mamologie s.r.o., Masarykovo náměstí 2667 Pardubice
 • 2019-dosud onkochirurg, chirurgie KOLF Pardubice, EUCklinika

mst.jpg

 
Studijní pobyty a stáže

 • Týdenní pobyt Klinika plastické chirurgie Warszava 1987
 • Týdenní pobyt Marie Hilfe Krankenhaus Bochum 1990
 • Měsíc stáž H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute Tampa, Florida, USA, březen 2002
 • Týden stáž Memorial Hospital Cancer Center New York 3/2010
 • Týden stáž Moffit Cancer Center Tampa Florida, U.S.A. 3/2010

 
Členství v odborných společnostech

 • Česká chirugická společnost při ČLS JEP
 • Česká onkologická společnost při ČLS JEP
 • Česká radiologická společnost při ČLS JEP
 • International College of Surgeons

 
Výuka 

1980–1992 externí učitel, Střední zdravotnická škola Pardubice

 
Přednášková činnost

Mezinárodní semináře:
 1. Červinka V., Havlíček K.,, Štastný K., The role of sentinel lymph node biopsy in treatment of breast cancer, International Surgical Meeting, Pardubice, Květen 2002
 2. Šťastný K., Červinka V., Vyhnánková I., Vaňásek J., Pavlíková E.: Sentinelová uzlina v léčbě karcinomu prsu, SEKCAMA - mezinárodní onkologický seminář, Bratislava, Duben 2004.
 3. Červinka V., Šťastný K. Současné trendy v léčba karcinomu prsu, SEKCAMA – Mezinárodní onkologický seminář, Bratislava, Duben 2004.
 4. Červinka V., Havlíček K.,, Štastný K., The role of sentinel lymph node biopsy in treatment of breast cancer, International Surgical Meeting, Pardubice, Květen 2004.
 5. Červinka V., Šťastný K., Havlíček K., Šiller J. The Benefit of Sentinel Lymph Node Biopsy for Breast Cancer Women in the Czech Republic. Duben, 2005 Tokyo, 3 rd Congress of the World Society for Breast Health.
 6. Červinka V., Šťastný K., Havlíček K., Šiller J., Nechvátal L. Léčba nepalpovatelných lézí v Krajské nemocnici Pardubice, Bratislava duben 2006
 7. Červinka V., Šťastný K., Šiller J., Havlíček K., Nechvátal L. Význam sentinelové biopsie v léčbě karcinomu prsu, Září 2006, Nitra, Slovensko
 8. Červinka V., Šťastný K., Daněk T., Šiller J., Havlíček K. The changing pattern in the treatment of the breast cancer in last twenty years in the Czech Republic.Comparisone the years 1985 and 2005. Říjen 2006, Světový kongres International College of Surgeons, Pattaya, Thajsko

Česká republika
 1. Šťastný K., Červinka V., Vyhnánková I., Vaňásek J., Pavlíková E. Biopsie sentinelové uzliny- změna léčebného protokolu u C 50 ? Sympozium Onkologie v mamologii a gynekologii, Brno, Leden 2004
 2. Červinka V., Šťastný K Mamologický program v Moffittově Onkologickém Ústavu, Sympozium Onkologie v mamologii a gynekologii, Brno, Leden 2004
 3. Šťastný K., Červinka V., Vyhnánková I., Vaňásek J., Pavlíková E.: Biopsie sentinelové uzliny, nadregionální chirurgický seminář Chrudim, Duben 2004
 4. Šťastný K. , Rothröckel P., Červinka V., Havlíček K., Hácová M., Pavlíková E. , Vaňásek J., Nechvátal L.: Spolupráce histopatologa a chirurga při biopsii sentinelové uzliny. Brněnské onkologické dny. Brno, Květen 2004.
 5. Šťastný K., Červinka V., Význam detekce sentinelové uzliny, regionální seminář Harrachnov, červen 2004.
 6. Červinka V., Šťastný K. Nové trendy v mamologii, regionální chirurgický seminář Harrachov, červen 2004
 7. Šťastný K., Červinka V., Vaňásek J., Pavlíková E. Biopsie sentinelové uzliny. VII. Setkání Českých a Slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě, Červen 2004
 8. Šťastný K., Jarošová V.: Konzervativně léčený prs. Sympozium Mamoomyly, Benešov-Pecínov, Červen 2004
 9. Šťastný K. , Rothröckel P., Červinka V., Hácová M., Pavlíková E. , Vaňásek J. , Nechvátal L.: Spolupráce histopatologa a chirurga při biopsii sentinelové uzliny. Večer Purkyňovy společnosti, Pardubice, Září 2004.
 10. Šťastný K., Jarošová V.: Management časného karcinomu prsní žlázy. XXXIV. Český radiologický kongres, Český Krumlov, Říjen 2004
 11. Šťastný K., Červinka V., Vyhnánková I., Vaňásek J., Pavlíková E. Biopsie sentinelové uzliny, nadregionální chirurgický seminář, Chrudim, Duben 2004
 12. Šťastný K., Červinka V., Význam detekce sentinelové uzliny, regionální seminář, Harrachov, Červen 2004
 13. Šťastný K., Bosek V., Červinka V., Havlíček K. Detekce sentinelové uzliny v paravertebrálním bloku. X. Pelhřimovské chirurgické dny. Pelhřimov, Listopad 2004
 14. Šťastný K., Červinka V., Bosek V., : Paravertebrální blok při operacích nádorů prsu. 10. Celoštátná pracovná konferencia SEKCAMA Bratislava 22.4.2005.
 15. Nechvátal L., Šťastný K., Červinka V., Havlíček K., Vaňásek J., Líbalová D., Hlávka A.: Současné možnosti diagnostiky Ca mammae a její omezení – kazuistika. Celoštátná pracovná konferencia SEKCAMA Bratislava 22.4.2005.
 16. Šťastný K., Matyáš J., Červinka V., Bosek V., Havlíček K., Turnovský P.: Detekce sentinelové uzliny v paravertebrálním bloku. Brněnské onkologické dny. Květen 2005
 17. Šťastný K., Matyáš J., Červinka V., Bosek V., Havlíček K., Turnovský P.: Detekce sentinelové uzliny v paravertebrálním bloku. VIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Květen 2005.
 18. Červinka V., Šťastný K., Havlíček K. Nové trendy v mamologii. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě. Květen 2005
 19. Šťastný K., Jarošová V., Červinka V., Havlíček K., Rothröckel P., Pavlíková E.: Uzlinový syndrom? Sympozium Mamoomyly, Benešov-Pecínov. Červen 2005
 20. Červinka V., Bošek V., Šťastný K., Havlíček K. Paravertebrální blok v léčbě onemocnění prsu. Nadregionální chirurgický seminář, Hradec Králové. Prosinec 2005
 21. Červinka V, Šťastný K., Havlíček K., Nechvátal L.: Sentinelová uzlina dnes a zítra. 11. ročník sympozia Onkologie v gynekologii a mamologii, leden 2006, s. 66, ISBN 80-239-6459-3.
 22. Červinka V., Šiller J., Šťastný K., Havlíček K., Nechvátal L.: Nové trendy v operativě prsu, Chirurgický seminář Harrachov, červen 2006
 23. Šťastný K., Červinka V, Havlíček K., Nechvátal L.: Změna diagnostiky a léčby karcinomu prsu za posledních 20 let, červen 2006 Plzeň, Mammologický den
 24. Šťastný K, Červinka V, Vaňásek J, Kolářová I. Jeden den v botách onkologické pacientky. Leden 2007. Pardubice. Onkologický den.