Osobní údaje:
Jméno: MUDr. Miloš Černý
Telefon: +420 731 808 562


Pregraduální vzdělání:

Od- do: 1997-2003
Jméno organizace: UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Obor: Všeobecné lékařství, magisterské studium
Dosažené vzdělání, titul: MUDr., promován 16.7.2003, Karolinum Praha
Od- do: 1990- 1997
Jméno organizace: Gymnázium Sušice
Dosažené vzdělání: Všeobecné vzdělání zakončené maturitou 21.5.1997

Odborné vzdělání:
Dne: 12.11.2012
Dosažena specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře
v oboru cévní chirurgie (atestace)
Dne: 14.12.2010
Dosažena specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře
v oboru chirurgie (atestace)

Zaměstnání:
Zaměstnavatel: Pardubická krajská nemocnice, a.s.
(od 1.1.2015 Nemocnice pardubického kraje, a.s.)
Kyjevská 44, 53203 Pardubice
Od – do: 1.3.2010 - doposud
Oddělení: Oddělení cevní a plastické chirurgie
Pracovní náplň: péče o pacienty s cévní problematikou, operativa tepenného a žilního systému, cévní poradna, cévní příslužby, zajištění služeb na všeobecné chirurgické ambulanci a mezioborové chirurgické JIP
Od – do: 1.6.2007 – 28.2.2010
Oddělení: Chirurgické oddělení
Zaměstnavatel: Nemocnice Prachatice
Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice
Od - do: 1.9.2003 – 31.5.2007
Oddělení: Chirurgické oddělení

Ambulantní praxe:
1. 3. 2014 – doposud Cévní poradna, Sportklinik Dříteč
1. 11. 2014 – doposud Cévní ambulance, Centrum jednodenní chirurgie Hvězda, Hradec Králové

Odborné stáže a kurzy:
21. – 25. 2. 2005: Základní chirurgické postupy
Organizátor, místo: IPVZ, Praha
5. – 6. 4. 2005: Techniky gastrointestinálních anastomóz
Organizátor, místo: IPVZ, Praha
29.4.2015 Kurz laparoskopického šití
Organizátor, místo: ČLK a Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie, Praha
18.6.2015 Kurz operace tříselné kýly - Polysoft
Organizátor, místo: Bard, Antony, Francie
22. – 24. 2. 2010: Vzdělávací workshop řešení kýly
Organizátor, místo: Ethicon, Johnson and Johnson, Bonheiden, Belgie
10. – 14. 3. 2014: Odborná stáž – Duplexní sonografie periferních tepen a žil
Organizátor, místo: IPVZ, Praha
8.10.2015 Kurz operace křečových žil – Clarivein
Organizátor, místo: Adyton, Říčany u Prahy
7.11.2015 Certifikovaný kurz operace křečových žil – RFA
Organizátor, místo: Olympus, Vlašim


Odborné členství:
Česká lékařská komora
Česká chirurgická společnost
Česká společnost kardiovaskulární chirurgie


Publikace:
Černý, M., Havlíček, K., Sákra, L., Flašar, J. Masivní hemothorax po kanylaci v. subclavia – kazuistika. Rozhledy v chirurgii 2008, 87-7, s. 376 – 379.
Dne 18. ledna 2015, Hradec Králové
MUDr. Miloš Černý