Léčebné spektrum ortopedie:

  • artroskopická ambulance, poradna pro sportovce
  • široké spektrum artroskopických operací velkých kloubů v ambulantním režimu
  • možnost provedení složitějších operací bez časové prodlevy na nemocničním pracovišti
  • sportovní traumatologie
  • biologická léčba pohybového ústrojí ACP/PRP plasmou

Na operační zákroky (artroskopie atd.) se můžete objednávat přímo v naší ortopedické ambulanci v Hradci Králové, nebo v ambulancích našich operatérů.

Náš operační tým tvoří: primář MUDr. Radovan Lipenský, CSc., MUDr. Petr Svoboda, MUDr. Jan Čeněk, MUDr. Aleš Chaloupka, MUDr. Rudolf Prix, MUDr. Petr Skovajsa, MUDr. Jaroslav Holík, MUDr. Pavel Holeka. 

Ortopedická ambulance:

Ordinační hodiny:
PO 17:30 - 19:30 MUDr. Pavel Holeka 
ÚT 08 - 12 14 - 16 MUDr. Aleš Chaloupka
ČT 15 - 19 MUDr. Rudolf Prix

 

Nutné objednání pacientů na tel: 495 269 768
Informace, akutní případy na tel: 495 269 768, 495 268 887
e-mail: ortopedie@1chirurgie.cz

Nová ortopedická ambulance v prostorách našeho artroskopického centra v Hradci Králové je zaměřená na úrazové a poúrazové stavy a operabilní onemocnění velkých kloubů (koleno, rameno, hlezno, loket). Cílem ambulance je urychlení diagnostiky a operativy u pacientů s indikací artroskopie těchto kloubů. V možnostech CJCH je i následná komplexní terapie onemocnění velkých kloubů - plastiky vazů a stabilizační operace kolen, ramen, kotníků a loktů, kompletní ortopedická péče u ostatních onemocnění v následných indikacích. Ošetření u degenerativních onemocnění oddálí složitější a náročnější výkony, především náhrady kloubní. Nabízíme tak řešení urgentních obtíží u rekreačních i vrcholových sportovců, ale i všech ostatních pacientů s možností nadstandartní péče v rámci rychlého objednání a komplexní ortopedické péče dle provedené diagnostiky v naší ambulanci. Výkony jsou hrazené zdravotními pojišťovnami. Nutnost telefonického objednání pacientů.

Co možná nevíte o ortopedii?

Ortopedie - její název je samozřejmě odvozený z původního řeckého spojení dvou slov Orthos (přímý) a Paideuen (vychovávat)

Obor ortopedie není pouze o léčbě, ale také o rehabilitaci a zároveň prevenci pohybového a podpůrného vedení. 

Lékař, který se chce věnovat ortopedii se musí po absolvování lékařského oboru Chirurgie věnovat dále specializaci (atestaci)  tohoto oboru nejméně 60 měsíců, z toho musí být minimálně 57 měsíců přítomen na pracovištích ortopedie.