Lidská krev vedle séra (plasma) obsahuje červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky (leukocyty) a krevní destičky (trombocyty). Trombocyty putují krevním řečištěm při neporušené cévní stěně v klidovém inaktivním stavu. Při narušení cévní stěny, po odběru krve atd. se trombocyty aktivují a začnou uvolňovat bílkoviny růstových a protizánětlivých faktorů. Tyto faktory podporují ve tkáních pohybového ústrojí hojivé procesy. Pokud tyto koncentrované růstové a protizánětlivé faktory injekčně aplikujeme do poškozených tkání, dochází k urychlení reparačních a regeneračních procesů chrupavek, šlach, svalů, kostí, kůže a podkoží. Klinicky u léčeného pacienta postupně dochází k ústupu obtíží, snížení bolesti a zlepšení hybnosti kloubu nebo postižené oblasti. Úraz či nemoc nepřechází do chronického stádia.

Celá řada vědeckých studií a velké množství úspěšně ošetřených pacientů z celého světa, kterým metoda ACP umožnila opět aktivně žít, dokumentují účinnost a efektivnost léčby autologní kondicionovanou plasmou. Studie prokazují několikanásobné koncentrace trombocytů a proteinů růstových a protizánětlivých faktorů (growth factor = GF) v autologní kondiciované plasmě.

Koncentrace růstových faktorů v ACP:
PDGF AB (Platelet derived growth factor AB) - vzestup 25x
PDGF BB (Platelet derived growth factor BB) - vzestup 6x
TGF beta 1+2 (Transforming growth factor beta) - vzestup 4x
IGF 1 (Insulin-like growth factor) - vzestup 1x
EGF (Epidermal growth factor) - vzestup 5x
VEGF (Vascular endothelial growth factor) - vzestup 11x

HLAVNÍ ÚČINKY RŮSTOVÝCH FAKTORŮ:
1. Indukují růst (proliferaci) a dělení (diferenciaci) různých typů buněk (kmenové buňky, osteoblasty, epidermální buňky)
2. Zvyšují množství produkovaného kolagenu, proteoglykanů a tkáňových inhibitorů metaloproteinázy (TIMP)
3. Stimulují syntézu deoxyribonukleové kyseliny (DNA)
4. Stimulují angiogenezi = novotvorba cév
5. Stimulují chemotaxi = pohyb buněk