Metoda ACP je založená na odběru vlastní krve. Čerstvé sérum získané z této krve je po speciální úpravě injekčně aplikováno přímo do postiženého místa. Jedná se o běžný ambulantní zákrok, u kterého nejsou používána anestetika. 
Před výkonem:
Posledních 24 hodin před aplikací doporučujeme pitný režim s příjmem 2-3 litrů nealkoholických tekutin, z toho poslední půllitr dvě hodiny před výkonem. Posledních 24 hodin nekonzumujte žádné tučné potraviny a mléčné nápoje. Získáme tak větší množství kvalitního nechylózního séra. Před léčbou je vhodné dočasně vysadit protizánětlivé léky - nesteroidní antirevmatika (Ibalgin, Aulin, Voltaren atd.). U warfarinizovaných pacientů je nutná úprava dávkování tak, aby hodnota INR byla před aplikací pod 2,0. Akutní infekční onemocnění jsou kontraindikací výkonu. Před zahájením léčby obdržíte k podpisu Informovaný souhlas pacienta, kde jsou shrnuty veškeré informace o postupu léčby ACP.
1. Na základě telefonického objednání se dostavte do naší ortopedické ambulance a vezměte s sebou veškerou zdravotní dokumentaci a vyšetření (RTG, MRI, UZ atd.), týkající se Vašich obtíží.
2. Lékař Vás vyšetří a podle dostupných údajů navrhne optimální léčebný postup.
3. Odběr krve se za přísně aseptických podmínek provádí nejčastěji z žíly horní končetiny.
4. Po odebrání cca 10ml krve do speciální zkumavky se krev dále zpracovává v přístroji, kde dojde k oddělení plasmy bohaté na krevní destičky od ostatních krevních elementů. Destičky se mimo krevní řečiště přirozeně aktivují.
5. Plasma bohatá na aktivované trombocyty uvolňující léčivé růstové a protizánětlivé faktory je poté opět za přísně sterilních podmínek injekčně aplikována do oblasti poranění, zánětu či kloubu. V místě aplikace je chvíli cítit mírný tlak. Bolestivost je srovnatelná s obstřikem kloubu, a je zpravidla dobře snášena. Místo vpichu se přelepuje náplastí, kterou můžete za cca 2 hodiny odstranit.
6. Celá léčebná procedura tak trvá 20 minut.
7. Aby léčba byla i dlouhodobě efektivní, je nutné dle diagnózy provést několik aplikací ACP zpravidla v týdenních intervalech. Prodloužení intervalu mezi aplikacemi neovlivní výsledek léčby. Typická léčba velkého kloubu zahrnuje 5 aplikací ACP v pěti týdnech, kdy v průběhu léčby dochází k postupnému ústupu obtíží, snižování bolestivosti a zlepšení hybnosti kloubu či oblasti.
8. Po výkonu není třeba pracovní neschopnosti, pouze v den aplikace vyloučení velké fyzické námahy a tepelně zatěžujících procedur jako bazény, vířivky, sauny, solária, kryokomory atd.. Další dny můžete dělat vše prakticky bez omezení, avšak léčenou část těla je nutné šetřit. Rozsah omezení stanoví ortoped.