Pro den 11. 12. 2023 ruší MUDr. Pavel Holeka ambulanci, omlouváme se.
Nové kýlní centrum a ambulance plastické chirurgie, rozšíření cévní poradny pro léčbu křečových žil na Poliklinice Kolf Pardubice, 2.patro 308/309. Více informací> 

Postup léčby křečových žil pomocí mechanochemické ablace ClariVein

 • Na základě telefonického objednání se dostavte do naší cévní ambulance v Hradci Králové nebo Pardubicích a vezměte s sebou veškerou příslušnou zdravotní dokumentaci a vyšetření. Pokud již máte, vezměte i ultrazvuk žilního systému atd. Pokud máte zakoupen slevový poukaz, přineste jeho originál.
 • Náš specialista Vás vyšetří, provede podrobné vyšetření barevným duplexním ultrazvukem a podle dostupných údajů navrhne optimální léčebný postup. 
 • Pokud se domluvíte na ošetření křečových žil pomocí katetru ClariVein, obdržíte poukaz na elastické punčochy a pacientský Infodotazník, který vyplníte sami nebo s pomocí Vašeho praktického lékaře. Praktický lékař Vám rovněř provede předoperační vyšetření v předepsaném rozsahu dle Infodotazníku. Platnost předoperačního vyšetření je 1 měsíc. Pokud z nějakého závažného důvodu nebudete moci nastoupit v domluvený den k operaci, oznamte to prosím ihned, abychom neblokovali drahý prostor na operačním sále.   
 • K operaci se dostavte v určený den a čas NALAČNO (OD PŮLNOCI PŘED OPERACÍ NEJÍST A NEPÍT!) na naše pracoviště Centrum jednodenní chirurgie, Štefánikova 537, Hradec Králové, 500 11. Předem si zajistěte doprovod dospělé osoby, která s Vámi zůstane doma přes noc do druhého dne, a odvoz vozem. Pokud doprovod nemáte, nemůžete být v našem zařízení operováni.

 K přijetí vezměte s sebou:

 1. Infodotazník s vyplněným a podepsaným Anesteziologickým dotazníkem.
 2. Předoperační vyšetření ne starší 1 měsíc od praktického či interního lékaře s uvedením, že není námitek proti operaci v celkové anestezii či analgosedaci. Pacienti s neúplným a neplatným vyšetřením nemohou být operováni!
 3. S sebou vezměte všechny léky, které pravidelně užíváte, diabetici svůj glukometr, atd.
 4. Dále vezměte věci osobní potřeby - přezůvky, základní toaletní potřeby, funkční mobil s kontaktem na doprovod, časopis či knihu, hotovost k úhradě RF zákroku apod.
 5. Doklady, které je nutno mít u sebe: občanský průkaz či pas, průkaz zdravotní pojišťovny.
 6. Zvláštní pomůcky dle instrukcí chirurga: k operaci křečových žil elastické punčochy.

UPOZORNĚNÍ

 • Operace může být provedena pouze u zdravých. Pacienti nesmí mít rýmu, kašel, hnisavou vyrážku, koutky, opar, apod. Po prodělaném horečnatém onemocnění je nutná 2-3 týdenní rekonvalescence.
 • Pacienti, kteří budou operováni v celkové anestezii, nesmí od půlnoci před operací jíst a pít! Do té doby je nutný dostatečný příjem tekutin (minimálně 2,5-3 litry za den), aby se předešlo možným pooperačním komplikacím.
 • Ženy v době operace by neměly menstruovat - nutno předem případně upravit po poradě s gynekologem.
 • Den předem (ne dříve) je nutno vyholit operovanou oblast - před operací křečových žil celou dolní končetinu s tříslem.
 • Týden před operací pacient nesmí užívat žádné léky snižující krevní srážlivost, např. Pelentan, Warfarin, Lawarin, Anopyrin,  Godasal... Nutný je převod na nízkomolekulární hepariny (Zibor, Clexane, Fraxiparine...), který zajišťuje Váš praktický lékař nebo hematolog.
 • Pokud dlouhodobě užíváte léky (např. na vysoký tlak, při onemocnění srdce, plic), nevysazujte je před výkonem, ranní dávku zapijte pouze douškem vody a léky vezměte s sebou.
 • V den výkonu nekuřte, nepoužívejte na obličej mastné krémy, oční stíny, rtěnky, nenoste s sebou šperky, řetízky, snímatelné ozdoby.
 • Před operací vyjměte volné můstky, zubní protézy, kontaktní čočky!!!

Před a v průběhu zákroku

 • Těsně před zákrokem na dospávacím pokoji chirurg pomocí ultrazvuku lokalizuje a označí operované úseky. Sestra Vám pomůže natáhnout kompresivní punčochy a na operované končetině je srolovat až ke kotníku.
 • Vlastní operace probíhá dle předchozí dohody s anesteziologem ve velmi šetrné celkové anestezii s použitím nejmodernějších anesteziologických postupů a léčiv se zaměřením na minimalizaci pooperační bolestivosti a nevolnosti. Možno je také sjednat analogosedaci v kombinaci s lokálním znecitlivěním operované oblasti. Dle našich zkušeností je nejkomfortnější pro pacienta i chirurga velmi šetrná celková anestezie s příjemnými sny :-)
 • Zákrok začíná v některých indikovaných případech revizí žilního systému v třísle, kde může být hlavní příčina žilní insuficience. Hlavní povrchový žilní kmen je poté uzavřen pomocí katetru na jehož konci je rotující kulička, která podráždí stěnu žíly a navodí tak místní stav zvýšené srážlivosti krve. Současně je katetrem do žíly vstřikována sklerotizující látka,která zcela vyplní a uzavře žilní kmen. Sonda se zavádí do povrchového žilního kmene v oblasti vnitřní strany bérce a to punkčně nebo z miniincize. Za stálé aplikace sklerotizující látky a rotace konce kateru, je tento katetr postupně vytahován. Dochází k okamžité koagulaci žíly s požadovaným přerušením krevního toku. V pooperačním období se žíla přemění ve vazivový pruh. Tato vlastní netepelná mechanicko-chemická ablace žíly trvá cca 5 - 10 minut.
 • Kromě hlavního žilního kmene bývají postiženy i jednotlivé žilní přítoky. K jejich uzavření leze použít rovněž sklerotizující látku či je lze odstranit pomocí jemné operační modifikované CHIVA techniky a pomocí mini a mikroflebektomie. To znamená, že  křečové žíly odstraňujeme z drobných vpichů bez nutnosti šití ranek. Na závěr výkonu je na operovanou končetinu natažena kompresivní punčocha.
 • Vzhledem k tomu, že nevzniká žádné teplo, je vyloučeno jakékoliv tepelné poškození okolních struktur - nervových vláken, svalů, podkoží nebo kůže. Celý operační zákrok je prováděn pod ultrazvukovou kontrolou přímo na operačním sále. Na rozdíl od strippingu při běžné operaci, při kterém je povrchový žilní kmen vytržen z končetiny ven, je uzavřená žíla zachována na místě a postupně se přemění ve vazivový pruh. Uzávěr žil je tím mimořádně šetrný, bezpečný a pacienty dobře snášen. Po výkonu vznikají jen malé hematomy v oblasti ošetřené žíly, pacient necítí bolest, nepříjemné pocity jsou minimalizovány, je možný rychlý návrat k běžné pracovní činnosti.

Po zákroku

 • Po výkonu je pacient převezen na dospávací jednotku, kde se zotaví pod dohledem sester a lékařů a za zhruba 2 hodiny po zákroku odjíždí s poučeným doprovodem dospělé osoby do domácího prostředí. Pacient obdrží Lékařskou zprávu od chirurga s mobilním kontaktem a termínem převazu, léky proti bolesti a ev. nízkomolekulární hepariny včetně instruktáže. Dále Poučení po výkonu s mobilním kontaktem na anesteziologa, které s doprovodem důkladně prostuduje a důsledně dodržuje, aby se vyvaroval zbytečných zdravotních obtíží.
 • Prevence pooperační žilní trombozy je komplexní: miniinvazivní zákrok, pitný režim k naředění krve, kompresivní punčochy, časná chůze aktivující tzv. svalovou pumpu a u pacientů se zvýšeným rizikem nízkomolekulární heparin (Zibor, Clexane, Fraxiparine..)
 • Kompresní punčochy doporučujeme nosit dle rozsahu zákroku jen zhruba 2-3 týdny, oproti 6 týdnům při klasické operaci křečových žil.
 • Rekonvalescence je asi 4x rychlejší než u klasické operace. Doporučujeme doma vleže umístit končetinu do vyvýšené polohy a provádět pomalé pohyby v kotníku. Po dvou hodinách se pomalu po dobu 5-10 minut procházet, první dva dny i 2x za noc. Návrat k běžným aktivitám trvá cca 2 dny a návrat do zaměstnání 3-6 dní dle charakteru práce. Plná zátěž včetně sportu bývá možná za 4 týdny.
 • Dodržování pooperačního režimu s termíny převazů a ev. dalších kontrol je nezbytné k úspěšnému dokončení léčby křečových žil katetrem ClariVein. 
   

Rychlý kontakt

Zde nám můžete popsat svůj dotaz, případně i vložit přílohu.

Zadejte prosím Vaši emailovou adresu.
Zadejte prosím text Vašeho dotazu.
Můžete zvolit kliniku, která je vám dostupnější
Zvolte prosím kliniku, která je vám dostupnější.
Chci být kontaktován na tomto telefonním čísle
Zde můžete vložit přílohu. Maximální velikost všech příloh je v součtu 18 MB.
Zde můžete vložit přílohu. Maximální velikost všech příloh je v součtu 18 MB.
Souhrnná velikost všech příloh nesmí přesáhnout 15 MiB.