Rizikové faktory tromboebolické nemoci

Onemocnění křečovými žilami je spojeno s určitým rizikem vzniku hluboké žilní trombózy díky zpomalení žilního toku v postižených žilách tzv. žilní stázou. Krevní sraženina neboli trombus se může rozšířit i do hlubokého žilního řečiště. Pokud se trombus uvolní, embolizuje nejčastěji do plicního řečiště. 
Dalšími rizikovými faktory žilní trombózy jsou:
Obezita dle Body Mass Index 30 a více
Hormonální léčba včetně antikoncepce
Nikotinismus
Žilní tromboza nebo plicní embolie v anamnéze
Prokázaný hyperkoagulační stav - Leidenská mutace atd.
Věk nad 65 let
Operace na malé saféně
Předoperační imobilizace delší než 3 dny
Onkologické onemocnění v anamnéze
Chronická žilní insuficience
Dehyhydratace
Těhotenství
Turniket na dolní končetině více než 60 minut (při artroskopiích kolene a hlezna)
Čím více rizikových faktorů je přítomno, tím vyšší je riziko tromboembolické nemoci.

Prevence a perioperační tromboprofylaxe

Na našem pracovišti postupujeme dle směrnic České hematologické společnosti - Sekce pro trombózu a hemostázu, České chirurgické společnosti a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny:
- včasná miniinvazivní operace křečových žil - nejlepší prevence, aby se nerozvinul tzv. varikozní komplex (otoky, záněty a bércový vřed), vhodná je také před velkými operacemi, jako jsou náhrady velkých kloubů atd.
- miniheparinizace - podkožní injekce nízkomolekulárního heparinu 5 - 10 dní, první aplikujeme v den operace, další si po instruktáži podá klient v domácím prostředí
- kompresivní punčochy či bandáže dolních končetin až do třísel i na neoperované dolní končetině po dobu 24 hodin po operaci - přesměrují a zrychlí tok krve v hlubokém žilním systému
- procvičování svalových skupin dolních končetin - zabrání městnání krve
- pitný režim - "naředí" krev
Tato režimová opatření jsou vhodná až do úplné mobilizace klienta.
 
Poznámka: Dle posledních doporučení odborných společností se hormonální antikoncepce před operací křečových žil nevysazuje