Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 4.–17.7.2022 jsou naše kliniky uzavřené z důvodu celozávodní dovolené.

Karpální tunely

Syndrom karpálního tunelu je nejčastějším tzv. úžinovým syndromem periferního nervu na horní končetině, kdy dochází k útlaku středového nervu v místě karpálního tunelu. Nejčastěji vzniká na podkladě poúrazového stavu nebo jako následek dlouhodobého přetěžování zápěstí, typicky při nevhodné ergonomii práce s PC myší. Nejvíce postihuje ženy ve středním věku.

Upozornění pro klienty

  • K první návštěvě si prosím vezměte s sebou všechna předchozí vyšetření (neurolog, EMG) a snímky (rentgenové, CT, MR atd), které máte k dispozici. Pokud snímky nemáte, požádejte odesílajícího lékaře, aby snímky do Centra jednodenní chirurgie poslal (poštou nebo elektronicky). Bez kompletní dokumentace nemůže neurochirurg váš případ plně posoudit.

INFO + OBJEDNÁNÍ:  recepce@1chirurgie.cz • tel.: 495 269 768

 
Příznaky

Mezi hlavní příznaky patří mravenčení, omezení citlivosti, trnutí a bolesti prstů, zejména pak v noci a v klidovém stavu.

Léčba

Léčba je v počátečním stádiu konzervativní, za pomoci režimových opatření, rehabilitační léčby, aplikace kinesiotapu, v podání nesteroidních antirevmatik či místní aplikací kortikoidů do karpálního tunelu. Pokud není konzervativní léčba úspěšná, lze provést operační řešení v režimu jednodenní ortopedie - dekompresi (uvolnění) středového nervu, buď klasickou otevřenou cestou, nebo za pomoci endoskopie.