Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 4.–17.7.2022 jsou naše kliniky uzavřené z důvodu celozávodní dovolené.

Halluxy nohou (hallux valgus)

Vbočený palec (hallux valgus) představuje získanou deformitu nohy, při níž dochází k poruše postavení palce provázenou komplexním postižením přednoží, s deformitami prstů a poklesem příčné klenby nožní. Toto nesprávné postavení (typicky je palec stočený zevně a kříží ostatní prsty) pak vede k přetěžování ostatní části nohy a k významné zátěži přednoží doprovázené dlouhodobou bolestivostí při chůzi. Deformovaný palec tlačí v botě, vzniká otok a otlak. Vada je patrná na první pohled. Nejčastěji postihuje ženy a hlavní příčinou je nesprávně zvolená obuv, typicky elegantní, úzké boty.

INFO + OBJEDNÁNÍ:  recepce@1chirurgie.cz • tel.: 495 269 768

 
Léčba

Léčba je v první řadě konzervativní a zahrnuje rehabilitační léčbu a režimová opatření s nošením správné obuvi. Ortopedická obuv by měla být širší, na nízkém podpatku, z přírodního materiálu (usně) s dostatečným prostorem pro prsty. Na počátku je vhodné také přikládání tzv. korektorů, které rovnají postavení palce do správné polohy.

U významných deformit s výraznou bolestivostí je jednoznačně indikována léčba operační, která zahrnuje několik operačních postupů. Operatér – ortoped, vždy indikuje operační řešení individuálně, s nutností posouzení stupně deformity, vzhledu a funkce celé nohy, včetně přihlédnutí k věku pacienta. Nejčastěji se využívá osteotomie (protnutí kosti) distálního části skloubení metatarsu (tzv. Austinova operace), čímž dojde ke změně postavení kloubní plochy hlavice první nártní kosti. Cílem je nejenom korekce postavení palce, ale také úprava zátěže vnitřní strany nohy při chůzi.

V rámci jednodenní ortopedie lze provést operaci vbočeného palce podle stupně postižení v celkové anestezii nebo lokální anestezii s tzv. analgosedací.