Ve dnech 1.–14. července 2024 je celozávodní dovolená. Platí pro Hradec Králové i Pardubice. Děkujeme za pochopení.

Moderní kosmetická léčba křečových žil – varixů
 

 
  
Provádíme diagnostiku barevným duplexním ultrazvukem, klasické operace "na pojišťovnu", s miniflebektomiemi, operace recidiv křečových žil a skleroterapii klasickou i pěnovou.

INFO + OBJEDNÁNÍ:  recepce@1chirurgie.cz • tel.: 495 269 768

Trvale nízké ceny v ČR / Ceník >

 
Výhody léčby křečových žil na našem pracovišti

 • erudovaní cévní chirurgové s dlohouholetou praxí na nemocničním pracovišti
 • důkladná komplexní diagnostika barevným duplexním ultrazvukem
 • radikálnost operace - úplné odstranění všech poškozených žil s důrazem na dlouhodobost výsledku
 • vynikající kosmetický efekt díky nejmodernějším endovaskulárním a miniflebektomickým metodám
 • bezbolestný průběh operace i pooperačního období 
 • program prevence žilní trombózy a plicní embolie
 • ambulantní zákrok s krátkým pobytem na lůžku
 • žádná nebo minimální pracovní neschopnost  
     

Naši cévní specialisté

 
Moderní léčba křečových žil

Moderní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice barevným duplexním ultrazvukem. Barevným mapováním je přesně zjištěn rozsah žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést bezbolestný ambulantní efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem.

To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod, jejichž podstatou je šetrné uzavření hlavního povrchového žilního kmene tepelnou energií (radiofrekvence, laser), nebo kombinací mechanického a chemického působení na žilní endotel (ClariVein). Žilní kmen pak v končetině zůstává a postupně se vstřebá. Zbylé drobné žilky se řeší miniflebektomickými postupy, při kterých se žíly šetrně odstraňují  z drobných 2 - 3 mm vpichů pomocí jemných háčků. Drobné ranky není třeba šít, jsou pouze přelepovány speciálními páskami.

Klasická operace varixů "na pojištovnu", kdy je postižený žilní kmen z končetiny vytrháván, je opouštěna hlavně z důvodu nešetrnosti, bolestivosti, delší rekonvalescence a mnohem horšího kosmetického efektu.

Na našem pracovišti se všechny cévní výkony provádějí s účastí anesteziologického týmu, který důsledně zajišťuje maximální komfort a bezpečí pacienta během celého zákroku i v pooperačním období. 

 
Moderní chirurgické postupy a jejich modifikace

Vzhledem k povaze onemocnění je účinná pouze chirurgická léčba. Farmakoterapie a kompresní terapie má jen podpůrný efekt. V současné době se nejvíce používají tyto moderní chirurgické postupy a jejich modifikace

 • Laserová operace varixů

Je moderní šetrnou metodou, která spolehlivě nahrazuje klasickou chirurgickou operaci žil dolních končetin. Poškozené žíly se chirurgicky neodstraňují, ale ošetří se nitrožilní fotokoagulací laserovým paprskem s následným uzávěrem ošetřených žil.

Na našem pracovišti nově využíváme k zákroku moderní laserový tzv. endovaskulární přístroj (EVLA), který disponuje laserovými vlákny s radiální (kruhovou) emisí paprsků a s vlnovou délkou paprsku 1470 nm, což výrazně zvyšuje absorpci energie žilní stěnou a umožňuje tak ošetření žilních kmenů i o větším průměru. Nižší pracovní teplota laseru pak působí šetrně k okolním tkáním. Výhodou této metody je pak nejen minimální výskyt komplikací, ale především minimální bolestivost po zákroku.

Více o ošetření varixů za pomoci endovaskularního laseru (ELVA) > nebo se informujte na našem pracovišti.
 

 • Radiofrekvenční ablace křečových žil - RFITT Olympus CELON

Na základě podrobného ultrazvukového vyšetření je poškozený žilní kmen cíleně a šetrně uzavřen nitrožilně zavedenou tenkou radiofrekvenční sondou, vyzařující přesně definovanou tepelnou energii. Při zákroku dochází ke smrštění a uzávěru žíly a postupně k jejímu vstřebání. Zbylé drobné žilky se odstraňují nejčastěji miniflebektomickou CHIVA metodou cestou minimálních vpichů. Výhody nové metody vůči klasické opraci jsou evidentní: maximální šetrnost, minimální invazivita, vysoká účinnost a bezpečnost, vynikající kosmetický efekt, mnohem menší pooperační bolestivost a dyskomfort, kratší rekonvalescence i ev. pracovní neschopnost. Na rozdíl od starší laserové technologie EVLT pracuje radiofrekvenční sonda s nižší teplotou a minimalizuje tak riziko tepelného poškození okolních tkání. Více o léčbě přístrojem Olympus CELON >   Více o postupu při zákroku > 
 

 • Mechanochemická žilní ablace - CLARIVEIN

Metoda ClariVein je vhodná pro minimálně invazivní ošetření žil dolních končetin – velké a malé safény, ale také žilních spojek - perforátorů a dalších postižených žil. Pod kontrolou ultrazvuku je zaveden katétr do ošetřované žíly, kde jeho špička velmi rychle rotuje, což vede ke stažení cévy. Současně je do špičky vstřikován sklerotizační roztok. Rotace špičky zajistí rovnoměrný kontakt roztoku s vnitřní stěnou žíly a její sklerotizaci a následné uzavření po celé délce. Nebezpečí poškození doprovodných nervů žil, kůže, podkoží a výskytu bolestí v důsledku tepla je zcela vyloučeno. Více o postupu při zákroku >  
 

 • Klasická operace křečových žil s miniflebektomiemi

Tato operační metoda je kombinací odstranění hlavního žilního kmene klasickou metodou "na pojištovnu" doplněná o miniflebektomie zbývajících drobných varikozních větví pomocí speciálních miniinvazivních háčků a jehel. Je vhodná mimo jiné u recidivujících křečových žil. Představuje zajímavý cenový kompromis ve spektru žilních výkonů. 
 

 • Metoda Chiva - Flebektomie

Vhodnou metodou pro odstranění jemných žilek, které jsou mimo hlavní krevní kmen, může být metoda CHIVA. Tato metoda je velmi šetrná, proto ji lze většinou provádět ambulantně, za použití lokální anestezie a pacient po zákroku odchází "po svých". V přesně vymezených lokacích postiženého místa provedeme vpich, případně drobný řez a žíly ošetříme, případně šetrně odstraníme. 

Výhodou této operace je i to, že ošetřená místa není potřeba šít, ve většině případů stačí použít stehové naplasti. Celkové ošetření může být doplněno dle potřeby sklerotizací. Vpichy a ranky se zhojí do jednoho týdne, a drobné podlitinky, které jsou způsobené zákrokem zcela zmizí během čtyř až šesti týdnů.

Rychlý kontakt

Zde nám můžete popsat svůj dotaz, případně i vložit přílohu.

Zadejte prosím Vaši emailovou adresu.
Zadejte prosím text Vašeho dotazu.
Můžete zvolit kliniku, která je vám dostupnější
Zvolte prosím kliniku, která je vám dostupnější.
Chci být kontaktován na tomto telefonním čísle
Zde můžete vložit přílohu. Maximální velikost všech příloh je v součtu 18 MB.
Zde můžete vložit přílohu. Maximální velikost všech příloh je v součtu 18 MB.
Souhrnná velikost všech příloh nesmí přesáhnout 15 MiB.