Celon RFITT - radiofrekvenční ablace křečových žil

 
Výhody radiofrekvenční operace

 • Miniinvazivní, moderní, účinná a bezpečná metoda
 • Vynikající kosmetický efekt, bez jizev a pigmentací
 • Šetrnější než laser, díky nižší pracovní teplotě je minimalizováno riziko poškození okolních tkání
 • Rychlá rekonvalescence krátce po výkonu, minimální nebo žádná pracovní neschopnost
 • Minimální bolestivost, analgezie chladícími gely, vyjímečně běžnými analgetiky
 • Rychlost radiofrekvenční sondy - uzávěr žil do 2-3 minut
 • Minimalizace pooperačních komplikací obecně
 • Minimalizace rizika perioperační nozokomiální infekce
 • Zkrácená doba nošení kompresivních punčoch po zákroku
 • Větší přesnost díky speciálnímu zakončení sondy a rovnoměrnému působení energie na žilní stěnu
 • Automatická kontrola účinků sondy pomocí akustického signálu, operatér  reaguje na výšku signálního tónu a podle toho reguluje rychlost vytahování sondy, tím je zajištěna kvalita při optimálním přenosu tepelné energie, výkon je šetrný pro okolní tkáně a chirurg má nad průběhem celého výkonu plnou kontrolu
 • Ošetřená žíla zůstává na místě a je vstřebána, radiofrekvenční uzávěr žil je tím mimořádně šetrný, zcela bezpečný a pacienty velmi dobře snášený. Po výkonu nevznikají hematomy, pacient necítí bolest a nepříjemné pocity jsou minimalizovány
 • Léčba je prováděna ambulantně, pacient je schopen pohybu krátce po operaci, snižuje se tak riziko hluboké žilní trombózy. 

 
Nevýhody radiofrekvenční ablace

 • Radiofrekvenční operace není hrazena zdravotními pojišťovnami, ale jeho cena je pacientovi kompenzována výrazným zkrácením pracovní neschopnosti, která je při klasické operaci křečových žil i několikatýdenní. Toto hledisko je ve světě velmi oceňováno. Navíc musíme připočítat lepší pooperační komfort, menší pooperační hematomy a bolesti.  
   

INFO + OBJEDNÁNÍ:  recepce@1chirurgie.cz • tel.: 495 269 768

 
Radiofrekvenční operace videoprezentace

Trvale nízké ceny v ČR / Ceník >

 
Metoda Celon RFITT firmy Olympus (Bipolární radiofrekvenčně indukovaná termoterapie) 

Metoda je minimálně invazivním výkonem, při kterém je nitrožilně uzavírán povrchový žilní kmen pomocí tenké sondy, která je do žilního kmene zaváděna drobnou rankou. Při aplikaci energie je sonda pomalu vytahována a přitom dochází ke smrštění a uzávěru žilního kmene přesnou dávkou tepelné energie o teplotě 60–100 °C. Radiofrekvenční generátor energii přesně dávkuje na základě zpětné impedance a rychlost pohybu sondy je řízena zvukovou signalizací. Uzavřená žíla zůstává v těle pacienta a postupně dochází k jejímu vstřebání. Před termoterapií provádíme tzv. tumescenci. Pod ultrazvukovou kontrolou infiltrujeme okolí žíly roztokem anestetika, tím je chráněno před tepelným poškozením a zároveň je žilní kmen zúžen. Tento výkon bývá v indikovaných případech nutné doplnit ještě o další zákroky na povrchovém žilním systému – crossectomie a miniflebektomie. Více o tomto postupu léčby >

Crossectomie 

Chirurgický výkon v třísle - v místě napojení velké safény na hluboký žilní systém. Tento výkon se provádí z řezu v třísle, kdy se přeruší nejen vlastní kmen velké safény, ale i četné další žilní přítoky, které se sbíhají na relativně krátkém úseku a mohou být příčinou časné recidivy křečových žil. Crossektomie je součástí klasické operace varixů a mnozí operatéři ji přidávají i v případě radiofrekvenční ablace (RFA) kmene velké safény. 

Při provedení tohoto výkonu je menší riziko recidivy křečových žil a zároveň snižuje riziko přestupu krevní sraženiny (trombózy) do hlubokého žilního systému. Zmenšuje tak riziko plicní embolie. Nevýhodou je drobný řez na citlivém místě v třísle. Na našem pracovišti přistupujeme individuálně ke každému pacientovi a řídíme se ultrazvukovým nálezem před i během výkonu s cílem dostatečně ošetřit příčinu vzniku varixů. 

Miniflebektomie a mikroflebektomie 

Miniinvazivní způsob chirurgického odstranění drobných povrchových varikózních větví a uzlů z 1 - 3 mm mikrořezů a vpichů pomocí speciálních háčků s vynikajícím kosmetickým efektem. Vycházíme z metody CHIVA. Všechny poškozené žíly a všechna místa zpětného žilního toku neboli refluxu jsou odstraněny. Ranky jsou velmi malé, nemusí se sešívat vůbec, nebo jsou zalepeny pomocí speciálních pásků. 
 

Rychlý kontakt

Zde nám můžete popsat svůj dotaz, případně i vložit přílohu.

Zadejte prosím Vaši emailovou adresu.
Zadejte prosím text Vašeho dotazu.
Můžete zvolit kliniku, která je vám dostupnější
Zvolte prosím kliniku, která je vám dostupnější.
Chci být kontaktován na tomto telefonním čísle
Zde můžete vložit přílohu. Maximální velikost všech příloh je v součtu 18 MB.
Zde můžete vložit přílohu. Maximální velikost všech příloh je v součtu 18 MB.
Souhrnná velikost všech příloh nesmí přesáhnout 15 MiB.