Smluvní Zdravotní pojišťovny

Naše klinika má smluvní vztah s těmito zdravotními pojišťovnami: 


 
111 / Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Internetové stránky zdravotní pojišťovny: www.vzp.cz
11111.svg


 
201 / Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

Internetové stránky zdravotní pojišťovny: www.vozp.cz
20111.svg


 
205 / Průmyslová zdravotní pojišťovna (PZP)

Internetové stránky zdravotní pojišťovny:www.cpzp.cz
zp07_205.svg


 
207 / Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Internetové stránky zdravotní pojišťovny: www.ozp.cz
20711.svg


 
209 / Zdravotní pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Internetové stránky zdravotní pojišťovny: www.zpskoda.cz
209111.svg


 
211 / Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV)

Internetové stránky zdravotní pojišťovny: www.zpmv.cz
2111.svg


 
213 / RBP zdravotní pojišťovna (RBP)

Internetové stránky zdravotní pojišťovny: www.rbp213.cz
2131.svg


 
Některé výkony nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a jsou uvedeny v našem ceníku.