V pondělí 27. května 2024 nebude z provozních důvodů otevřena ordinace MUDr. Holeky. Děkujeme za pochopení.

MUDr. Stanislav Jíška – profil lékaře

Vyhledávaný pečlivý cévní chirurg s atestací, licencí ČKL a dlouholetou praxí, specialista v moderní komplexní miniinvazivní léčbě křečových žil s vynikajícím kosmetickým efektem. Promoval na LFUK Hradec Králové. Žák legendárního Doc. MUDr. Theodoze Suchého, CSc., který rovněž pracoval u nás. Vedle naší kliniky pracuje ve Fakultní nemocnici Hradec Králové na cévním oddělení chirurgické kliniky a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pečuje o pacienty s cévní problematikou v celé šíři oboru, věnuje se operativě tepenného a žilního systému. Je absolventem kursů a odborných stáží, členem odborných společností a publikuje ve svém oboru.
Ve volném čase se věnuje rodině, cestování, cykloturistice, fittness a společenskému životu.

 
Spektrum poskytované péče

  • Miniinvazivní radiofrekvenční operace RFITT Celon
  • Mechanochemická ablace Clarivein
  • CHIVA metoda
  • Mini- a mikroflebektomie varixů
  • Diagnostika barevným duplexním ultrazvukem
  • Kompletní spektrum tepenných operací

 
Publikační činnost

  • Lonský Vladimír, Manďák Jiří, Kubíček Jaroslav, Samek Jindřich, Dominik Jan, Jíška Stanislav, Solař Miroslav, Havel Radovan: Veno-venózní mimotělní membránová oxygenace u nemocného s nezvládnutelným potraumatickým ARDS. (In:XI. Kongres ČSARIM), Galén, Praha, 2004, s. 13-13, abstrakt.
  • Brzek Vladimír, Lonský Vladimír, Jíška Stanislav, Žáček Pavel, Černohorský Dušan, Solař Miroslav, Hroch Tomáš, Krajina Antonín: Neobvykle komplikovaný průběh katetrizačního vyšetření. In:Intervenční a akutní kardiologie, roč. 3, č. 3, 2004, s. 131-133, kazuistika.

 
Objednání u specialisty

Centrum jednodenní chirurgie, Štefánikova 454/28a, Hradec Králové
Ambulance: pondělí 15:30 –20:00 hod.

Pro další informace a objednání navštivte podstránku Kontakty >

.