Prevence tromboembolické nemoci

Rizikové faktory tromboebolické nemoci

Onemocnění křečovými žilami je spojeno s určitým rizikem vzniku hluboké žilní trombózy díky zpomalení žilního toku v postižených žilách tzv. žilní stázou. Krevní sraženina neboli trombus se může rozšířit i do hlubokého žilního řečiště. Pokud se trombus uvolní, embolizuje nejčastěji do plicního řečiště. 

Dalšími rizikovými faktory žilní trombózy jsou:

 • Obezita dle Body Mass Index 30 a více
 • Hormonální léčba včetně antikoncepce
 • Nikotinismus
 • Žilní tromboza nebo plicní embolie v anamnéze
 • Prokázaný hyperkoagulační stav - Leidenská mutace atd.
 • Věk nad 65 let
 • Operace na malé saféně
 • Předoperační imobilizace delší než 3 dny
 • Onkologické onemocnění v anamnéze
 • Chronická žilní insuficience
 • Dehyhydratace
 • Těhotenství
 • Turniket na dolní končetině více než 60 minut (při artroskopiích kolene a hlezna)

Čím více rizikových faktorů je přítomno, tím vyšší je riziko tromboembolické nemoci.

INFO + OBJEDNÁNÍ:  recepce@1chirurgie.cz • tel.: 495 269 768

 
Prevence a perioperační tromboprofylaxe

Na našem pracovišti postupujeme dle směrnic České hematologické společnosti - Sekce pro trombózu a hemostázu, České chirurgické společnosti a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny:

 • Včasná miniinvazivní operace křečových žil - nejlepší prevence, aby se nerozvinul tzv. varikozní komplex (otoky, záněty a bércový vřed), vhodná je také před velkými operacemi, jako jsou náhrady velkých kloubů atd.
 • Miniheparinizace - podkožní injekce nízkomolekulárního heparinu 5–10 dní, první aplikujeme v den operace, další si po instruktáži podá klient v domácím prostředí
 • Kompresivní punčochy či bandáže dolních končetin až do třísel i na neoperované dolní končetině po dobu 24 hodin po operaci - přesměrují a zrychlí tok krve v hlubokém žilním systému
 • Procvičování svalových skupin dolních končetin - zabrání městnání krve
 • Pitný režim - "naředí" krev

Tato režimová opatření jsou vhodná až do úplné mobilizace klienta.

Poznámka

Dle posledních doporučení odborných společností se hormonální antikoncepce před operací křečových žil nevysazuje.