V pondělí 27. května 2024 nebude z provozních důvodů otevřena ordinace MUDr. Holeky. Děkujeme za pochopení.

MUDr. Miloš Černý - profil lékaře

Vyhledávaný precizní cévní chirurg s atestací, licencí ČLK a mnohaletou praxí, specialista v moderní komplexní miniinvazivní léčbě křečových žil s vynikajícím kosmetickým efektem.

Promoval na LFUK Hradec Králové. Vedle naší kliniky pracuje v nemocnici Pardubice na Oddělení cévní a plastické chirurgie, kde pečuje o pacienty s cévní problematikou v celé šíři oboru, věnuje se operativě tepenného a žilního systému a zajišťuje služby na mezioborové chirurgické JIP. Absolvoval mnoho kursů a odborných stáží, je členem odborných společností a publikuje odborné články.

Ve volném čase se věnuje rodině, cestování, lyžování, turistice, půlmaratonu a Gladiator Race.

mudr-cerny.jpg

 
Ordinační hodiny od 1. 1. 2023

Centrum jednodenní chirurgie, Štefánikova 454/28a, Hradec Králové
2. středa v měsíci – dle objednání po operacích
4. středa v měsíci – od 15:30 hodin

Centrum jednodenní chirurgie, Poliklinika Kolf, Masarykovo nám. 2667, Pardubice
Nová ambulance 2. patro, dveře č. 308 
1. středa v měsíci – od 15:30 hodin
3. středa v měsíci – od 15:30 hodin

 
Spektrum poskytované péče

 • Miniinvazivní radiofrekvenční operace RFITT Celon
 • Mechanochemická ablace Clarivein
 • CHIVA metoda
 • Mini- a mikroflebektomie varixů
 • Diagnostika barevným duplexním ultrazvukem
 • Kompletní spektrum tepenných operací

Pracovní zkušenosti

 • 2010 – dosud
  Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice
  Oddělení cévní a plastické chirurgie – péče o pacienty s cévní problematikou, operativa tepenného a žilního systému, cévní poradna, cévní příslužby, zajištění služeb na všeobecné chirurgické ambulanci a mezioborové chirurgické JIP.
 • 2020 – dosud
  MediVasc a.s. cévní poradna Rychnov nad Kněžnou – ambulantní praxe
 • 2014 – dosud
  Cévní ambulance – Centrum jednodenní chirurgie Hvězda, ambulance Pardubice a Hradec Králové
 • 2014 – 2015
  Cévní poradna, Sportklinik Dříteč – ambulantní praxe
 • 2007 – 2010 
  Nemocnice Prachatice, Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice
  Chirurgické oddělení
 • 2003 – 2007
  Ortopedická klinika MUDr. Josef Tomáš
  Na Okrouhlíku 1781, Pardubice 530 03

Vzdělání

 • 2010 / Atestace a plná kvalifikace v oboru chirurgie
 • 2012 / Atestace a plná kvalifikace v oboru cévní chirurgie

Kurzy a odborné stáže

 • 2005 / Základní chirurgické postupy – IPVZ, Praha
 • 2005 / Techniky gastrointestinálních anastomóz – IPVZ, Praha
 • 2008 / Kurz laparoskopického šití – ČLK a Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie, Praha
 • 2009 / Kurz operace tříselné kýly Polysoft –  Bard, Antony, Francie
 • 2010 / Vzdělávací workshop řešení kýly – Ethicon, Johnson and Johnson, Bonheiden, Belgie
 • 2014 / Odborná stáž: Duplexní sonografie periferních tepen a žil – IPVZ, Praha
 • 2014 / Kurz operace křečových žil Clarivein – Adyton, Říčany u Prahy
 • 2014 / Certifikovaný kurz operace křečových žil RFA – Olympus, Vlašim
 • 2019 / Certifikovaný kurz ATLS – ATLS CZ Coordinator, Hradec Králové

Odborné členství

 • Česká lékařská komora
 • Česká chirurgická společnost
 • Česká společnost kardiovaskulární chirurgie

Publikace

Černý, M., Havlíček, K., Sákra, L., Flašar, J.: Masivní hemothorax po kanylaci v. subclavia – kazuistika. Rozhledy v chirurgii 2008, 87-7, s. 376 – 379.

 
Objednání u specialisty

Pro další informace a objednání navštivte podstránku Kontakty >

.