Rozšíření ambulancí na klinice v Pardubicích

Od 1. 1. 2023 pro Vás rozšiřujeme spektrum služeb a ordinační dobu pardubických ambulancí. Více informací >

Mortonova neuralgie

 
Mortonova neuralgie (Mortonův neurom) je způsobena útlakem a drážděním kožního nervu, který je chronicky zatěžován při nášlapu na plosce nohy. Riziko vzniku tohoto onemocnění může být zvýšeno při dlouhodobém nošení těsné obuvi, zejména pokud má těsnou špičku, kdy jsou prsty opakovaně tlačeny k sobě. Dlouhodobé přetěžování a tlak působící na tuto oblast mohou vést k zajizvení tkáně kolem probíhajících nervů a tím dochází k jejich poškození. ​V méně častých případech pak může dojít až k lokalizovanému rozšíření poškozeného nervu a vzniku tzv. Mortonova neuromu.

Příznaky Mortonovy neuralgie

Onemocnění se typicky projevuje pálením a ztuhlostí prstů nohy spolu s bolestivostí šlapky, přičemž vůbec nejčastěji je postižený nerv nacházející se mezi 3. a 4. nebo 2. a 3. prstem. Postižení nervu může být signalizováno také nepříjemným brněním nebo sníženou citlivostí přilehlého okrsku nohy.

Diagnostika Mortonovy neuralgie

Diagnózu Mortonovy neuralgie stanovuje ve většině případů neurolog na podkladě typických příznaků popisovaných pacientem a potvrzených elektromyografickým vyšetřením vodivosti nervů horní končetiny (EMG).   

INFO + OBJEDNÁNÍ:  recepce@1chirurgie.cz • tel.: 495 269 768

 
Léčba

Léčba Mortonovy neuralgie kanálku je v počátečním stádiu většinou konzervativní, kdy především za pomoci režimových opatření (změna obuvi, vložky do obuvi), rehabilitační léčby (fyzioterapie nášlapu a změna stereotypů), podání nesteroidních antirevmatik či místní aplikací kortikoidů do postižené oblasti je dosaženo většinou přechodné úlevy od obtíží. Pokud není konzervativní léčba úspěšná, lze provést operační řešení v režimu jednodenní chirurgie - dekompresi (uvolnění) postiženého nervu.

Operační léčba má za cíl uvolnit tlak vyvíjený na nerv nacházející se mezi prsty nohy tak, aby došlo ke zlepšení subjektivních obtíží. Operační léčba probíhá ve většině případů v lokální anestezii. V průběhu chirurgického zákroku dochází z malého řezu na hřbetu nebo šlapce nohy k uvolnění nervu od okolních struktur se zajištěním jeho plné mobilizace. V některých případech (převážně při výskytu Mortonova neuromu), je nutné celý malý kožní nerv přerušit a neurom resekovat. V tomto případě dochází ke zmírnění nepříjemných obtíží za cenu vzniku malého okrsku kožní necitlivosti