Operační úkony podle typu poranění

 
Poranění menisku

Ve většině případů je poraněná část menisku odstraněna, což umožňuje časnou rehabilitaci a postupnou zátěž během 1-2 týdnů. Nevýhodou je chybění odstraněné části menisku jako dynamického stabilizátoru kolenního kloubu. Méně často je možná sutura (sešití) menisku, která nabízí lepší prognózu stran dlouhodobých následků, ale vyžaduje delší dobu chůze o berlích (2-3 měsíce), užívání léků k prevenci žilní trombózy a dlouhodobou rehabilitaci.

Poranění zkřížených vazů

Při artroskopii pro akutní úraz je poranění zkřížených vazů pouze diagnostikováno a případně ošetřeno jen v nezbytném rozsahu, což je většinou odstranění volných zbytků vazů. Pokud je třeba náhrada zkřížených vazů, provádí se odloženě až po odeznění akutního stavu. Tento postup má doloženě lepší výsledky.

Poranění chrupavky

Při zjištění defektu chrupavky je tento ošetřen zarovnáním okrajů defektu a navrtáním 1 mm kanálků do kosti na spodině defektu, což urychluje jeho přehojení. V indikovaných případech (dle velikosti defektu a stavu okolní chrupavky) je odebrán malý vzorek ze zdravé chrupavky, který může být využit k pozdějšímu krytí defektu auto transplantací (do defektu je vlepen bloček vlastních namnožených buněk).

Poranění postranních vazů

Dle rozsahu poranění je řešeno buďto přímým sešitím (ze zvláštní operační rány po straně kolene velikosti cca 10 cm) s následnou imobilizací v ortéze na 6 týdnů nebo je možno postupovat konzervativně tj. pouze fixací v ortéze na 6 týdnů.

Nestabilita čéšky

nestabilita čéšky ve skloubení s kostí stehenní je většinou spojená s vrozenou asymetrií čéšky. Projevuje se tendencí čéšky vyskakovat na zevní stranu kolene a je většinou hmatné jako přeskočení při ohybu kolene. Tento stav vede k opotřebovávání chrupavky, což se následně projeví bolestmi v tomto kloubu. Tento nález je indikován k tzv. „laterálnímu releasingu" spočívajícímu v protětí zevních úponů čéšky z cca 5-ti cm řezu na zevní straně kolene. Někdy je výkon nutno doplnit zřasením vnitřních úponů čéšky z cca 10-ti cm řezu na vnitřní straně kolene.

Nitrokloubní srůsty

Při nálezu vazivových srůstů v kolenním kloubu provádíme tzv. shaving, kdy pomocí speciálního přístroje tyto struktury odstraňujeme z kolenního kloubu. Tento výkon se vzhledem ke krvácení z odstraněných srůstů doplňujeme podtlakovou drenáží kolenního kloubu. Drén se vyvádí jedním z přístupových řezů, většinou na zevní straně, a napojuje se na odsávací láhev s podtlakem. Drenáž se ponechává po dobu nezbytně nutnou.

Volná kloubní chrupavčitá tělíska (myšky)

Mohou se vmezeřovat mezi kloubní plochy a způsobovat bloky pohybů.  
    
   

Zvláštní okolnosti, které nastanou během operace, mohou vést k rozšíření operačního zákroku nebo změně operačního postupu, prosíme Vás o souhlas i s touto, zřídka se vyskytující možností. Pokud bychom museli postupovat jen v původním rozsahu operace, mohlo by to pro Vás znamenat i zátěž dalšího operačního zákroku.