Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 4.–17.7.2022 jsou naše kliniky uzavřené z důvodu celozávodní dovolené.

Plastika zkřížených vazů kolene

Přetržení (ruptura) předního zkříženého vazu patří mezi nejčastější typ traumatického poranění měkkých struktur kolene. Často je provázena i poraněním menisku a vnitřního postranního vazu. Vzniku poranění dominují sportovní aktivity, jako je fotbal, volejbal, házená, florbal či lyžování, tedy všude tam, kde se střídají rychlé změny směru pohybu a zastavení končetiny.

Mezi dominantní příznaky patří ostrá bolest v koleni, nemožnost došlápnout na postiženou končetinu spojenou s nestabilitou kolene, výrazným otokem kloubu a sníženou svalovou silou.

Léčba zahrnuje dvě metody – konzervativní (punkce, ortéza, fyzioterapie) a chirurgickou (operační), a to vždy s přihlédnutím k věku pacienta, přidruženým poraněním, intenzitě zátěže kolenního kloubu a sportovní aktivitě. 
 

INFO + OBJEDNÁNÍ:  recepce@1chirurgie.cz • tel.: 495 269 768

 
Předoperační vyšetření a doba hospitalizace

Předoperační vyšetření zahrnuje provedení interního a laboratorního vyšetření. Standardní délka hospitalizace je 1 den v rámci tzv. jednodenní chirurgie.

Kdy je indikována operační léčba?

Operační léčba je vždy indikována u pacientů, kteří mají buď kombinované poranění nebo jsou sportovně aktivní. Cílem operace je plně obnovit stabilitu kolenního kloubu i rozsah pohybu a zabránit tak dalšímu poškození nitrokloubních struktur s následným nežádoucím rozvojem artrotických změn v kloubu.

Jak operace probíhá?

Plastika zkřížených vazů kolene se provádí v celkové anestezii, endoskopickou miniinvazivní operační metodou – artroskopií. Trvá kolem 60 minut.

Operatér většinou ze 2 malých řezů zavede endoskopickou optiku spolu s pracovními nástroji a ošetří postižené nitrokloubní struktury. Poté provede rekonstrukční plastiku poraněného vazu, ve většině případů za použití autologního štěpu (vlastní šlachy) štěp ze šlachy hamstringů (ST-G). Štěp je fixován vstřebatelnými interferenčními šrouby nebo hřebíčky tzv. cross-piny. Štěp postupně prochází histologickou přestavbou a vhojí se do jednotlivých kostí. Okolo 8 až 12 měsíců vznikne téměř plnohodnotná náhrada dříve poškozeného vazu. Hojení vazu lze z ortopedického hlediska také urychlit např. aplikací plazmy nebo kolagenu přímo do kloubu.

Po operaci jsou patrné 2 malé jizvy po operačních nástrojích v kloubu a jizva po odběru štěpu (v závislosti na typu odebraného štěpu). Do rány jsou zavedeny dva drény, které odvádí krev a zamezují tak hromadění tekutiny v nitrokloubním prostoru.

Mohou se vyskytnout pooperační komplikace?

Jako každý výkon v celkové anestezii může být i plastika vazů provázena komplikacemi. Mohou se také objevit komplikace v místě výkonu, jako například snížená citlivost až necitlivost přední časti kolena a horní části bérce, zbytnění jizvy, výpotek, omezení hybnosti.

Jaká je bezprostřední pooperační péče po výkonu?

Bezprostředně po operaci je pacient uložen na dospávací jednotce, kde je pravidelně monitorován a sledován. K tlumení bolesti podáváme analgetika. Abychom zabránili otoku a snížili bolestivost operovaného místa, přikládáme chladivé gelové polštářky. Končetinu udržujte ve zvýšené nebo v horizontální poloze. Drény odstraňujeme podle množství sekrece, zpravidla po 24 hodinách od operace.

Na operovanou končetinu přikládáme ortézu (i v noci), kterou pacient nosí 4 - 6 týdnů po operaci, a chrání tak operované koleno před nečekaným pohybem, kdy hrozí riziko poranění nepřihojeného vazu. Chůze je o 2 francouzských berlích s minimálním došlapem na chodilo operované končetiny, veškerá váha je na rukou a neoperované končetině. Chůze o berlích se doporučuje celkem 4 týdny od operace.

Jaká je následná pooperační péče po výkonu?

Stehy vytahujeme za 8 - 14 dní po operaci. Pokud byla provedena samostatná plastika předního zkřížené vazu, lze po ústupu otoku (zhruba od 3 - 5 dne po operaci) na operovanou končetinu došlapovat. Normální chůze bývá většinou za 4 - 7 týdnů od operace.

S rehabilitační péčí je možné začít po vytažení stehů cca za 14 dní pod vedením fyzioterapeuta. Většinou od 3 - 4 týdne začíná aktivnější rehabilitace, doporučována je jízda na rotopedu či rehabilitace s motodlahou. Správná a efektivní rehabilitace je důležitým prostředkem k dosažení plné hybnosti, stability a síly kolenního kloubu. 

Jak dlouho trvá pracovní neschopnost?

Doba pracovní neschopnosti je individuální a odvíjí se podle charakteru operačního výkonu a pracovního zařazení, v rozmezí 3-6 týdnů.

Jaká je doba rekonvalescence a kdy mohu začít se sportem?

Celková doba rekonvalescence je závislá na rozsahu operace. Obecně se pohybuje v rozmezí 4 - 6 měsíců. Návrat ke sportovní aktivitě je doporučován za 6 - 12  měsíců podle druhu sportu.