Syndrom Guyonova kanálku

 
Syndrom Guyonova kanálku (sulku) je již méně častým tzv. úžinovým syndromem
(úžinové syndromy = postižení periferních nervů způsobené útlakem nervu okolními strukturami) horní končetiny. Vyvolávajícím momentem je útlak loketního nervu (nervus ulnaris) v oblasti zápěstí. Mezi rizikové faktory ke vzniku tohoto onemocnění patří přetěžování zápěstí, úraz zápěstí v předchorobí, anatomická anomálie (zesílený vaz, variabilní sval, atd.), či malý tumor v oblasti zápěstí (ganglion, lipom)

Příznaky syndromu Guyonova kanálku

Loketní nerv utlačený v tzv. Guyonově kanálku v zápěstí se projevuje velice podobnými příznaky jako syndrom ulnárního sulku. Často je jediným možným odlišením těchto dvou syndromů pouze EMG vyšetření.

Mezi nejčastější potíže patří:

  • mravenčení  a brnění malíku a přilehlé poloviny prsteníku (5. a 4. Prstu) ruky spolu se stejnostranně přilehlou částí dlaně
  • Snížená až vymizelá schopnost čití v uvedené lokalizaci
  • bolesti propagující se po vnitřní straně lokte
  • neobratnost postižených prstů či celé ruky zejména při jemných činnostech spolu s oslabením síly (např. při zapínání knoflíků, držení příboru apod.)
  • Atrofie svalstva ruky
  • Zhoršená schopnost pohybu malíku a prsteníku, v extrémních případech až vznik tzv. „drápovité ruky“

 
Diagnostika syndromu Guyonova kanálku

Syndrom kubitálního kanálku stanovuje ve většině případů neurolog na podkladě typických příznaků popisovaných pacientem a potvrzených elektromyografickým vyšetřením vodivosti nervů horní končetiny (EMG).  

INFO + OBJEDNÁNÍ:  recepce@1chirurgie.cz • tel.: 495 269 768

 
Léčba

Léčba syndromu Guyonova kanálku je v počátečním stádiu většinou konzervativní, kdy za pomoci režimových opatření (vyhýbání se činnostem způsobující obtíže), rehabilitační léčby, aplikace kinesiotapu, podání nesteroidních antirevmatik či místní aplikací kortikoidů do oblasti zápěstí je dosaženo většinou přechodné úlevy od obtíží. Pokud není konzervativní léčba úspěšná, lze provést operační řešení v režimu jednodenní chirurgie - dekompresi (uvolnění) loketního nervu.

Operační léčba má za cíl uvolnit tlak vyvíjený na loketní nerv v jeho průběhu Guyonovým kanálkem, aby došlo ke zlepšení jeho prokrvení a následující úlevě od popisovaných obtíží. Operační léčba probíhá ve většině případů v lokální, nebo svodné anestezii. V průběhu chirurgického zákroku dochází k uvolnění nervu včetně jeho větvení na povrchovou a hlubokou větev od okolních struktur se zajištěním jeho plné mobilizace. 
Výkon je proveden z cca 5 cm dlouhého řezu v oblasti zápěstí. 
 

Rychlý kontakt

Zde nám můžete popsat svůj dotaz, případně i vložit přílohu.

Zadejte prosím Vaši emailovou adresu.
Zadejte prosím text Vašeho dotazu.
Můžete zvolit kliniku, která je vám dostupnější
Zvolte prosím kliniku, která je vám dostupnější.
Chci být kontaktován na tomto telefonním čísle
Zde můžete vložit přílohu. Maximální velikost všech příloh je v součtu 18 MB.
Zde můžete vložit přílohu. Maximální velikost všech příloh je v součtu 18 MB.
Souhrnná velikost všech příloh nesmí přesáhnout 15 MiB.