Laparoskopie, laparoskopická operace

Laparoskopie je endoskopická mini invazivní diagnosticko-operační metoda, která za pomoci optického přístroje, studeného zdroje světla a nástrojů umožní operatérovi nejen zhodnotit, ale také šetrně ošetřit téměř všechny orgány dutiny břišní, s výrazně kratší dobou rekonvalescence, nižším výskytem komplikací a méně viditelnými kosmetickými následky v podobě jizev. Rutinně se dnes využívá v chirurgii, gynekologii či urologii. K nejčastějším laparoskopickým zákrokům patří: 
 

 

Jaké jsou výhody laparoskopie oproti klasické otevřené operaci?

 • minimální pooperační komplikace (krevní ztráty, poruchy hojení ran, nižší riziko srůstů)
 • nižší pooperační bolestivost
 • rychlejší pooperační hojení
 • rychlejší obnovení činnosti trávicího traktu
 • výrazně kratší celková doba rekonvalescence a kratší pracovní neschopnost
 • výrazně lepší kosmetický efekt (pouze malé jizvy)

 
Jaké jsou nevýhody a rizika laparoskopické operace?

Jako každá operace včetně jejího provedení v celkové anestezii, sebou nese určitá rizika a komplikace, i když se vyskytují v mnohem menší míře než u operací klasických (otevřených). Patří mezi ně např. pooperační krvácení či poranění některého orgánu v břišní dutině. Jako pozdní pooperační komplikace se může objevit zánět, kýla v jizvě nebo srůsty pobřišnice.

Jak se objednat ke konzultaci nebo léčbě >

 
Jaká je příprava před laparoskopií?

Předoperační příprava zahrnuje provedení interního předoperačního vyšetření, laboratorního vyšetření krve a moči, případně dalších potřebných vyšetření včetně shrnutí dosavadních onemocnění, užívaných léků, alergií a posouzení možných rizik pro celkovou anestezii.

Nástup na plánovaný výkon je v den zákroku, aby hospitalizace byla co nejkratší. Pacient musí být lačný, nesmí od půlnoci předešlého dne nic jíst ani pít. Samozřejmostí je nekouřit ani nepít alkohol. Pokud je nutné užít medikaci, je nutná domluva s ošetřujícím lékařem.

Před zákrokem je nutné sundat šperky, vyjmout kontaktní čočky, zubní náhradu. Ženy musí být nenalíčené.

 
Jak laparoskopie probíhá?

Laparoskopie probíhá v celkové anestezii, délka operace se běžně pohybuje mezi 45 až 60 minutami, podle obtížnosti zákroku. Nad pupíkem se zavede insuflační jehla, kterou se do dutiny břišní aplikuje oxid uhličitý. Oxid uhličitý je neškodný plyn, kterým se dutina břišní nafoukne a tím se její prostor stává přehledným pro další manipulaci s endoskopickou optikou a potřebnými laparoskopickými nástroji, které se zavádí z dalších menších vpichů (celkem 2-3 řezy o velikosti cca 1-1,5 cm). Po ukončení zákroku se plyn z dutiny břišní odsaje a vpichy (řezy) jsou zašity.

 
Jaká je pooperační péče po laparoskopii?

Bezprostředně po laparoskopii je pacient uložen na dospávací jednotce, kde je pravidelně monitorován a sledován. Zpravidla večer po operaci lze vstát z lůžka a je dovolen příjem tekutin. Lehkou stravu pacient dostává většinou druhý den ráno. 

Do domácího ošetřování je pacient propuštěn, při nekomplikovaném průběhu, 1. nebo 2. den po zákroku. Stehy se obvykle odstraňují 7. až 10. den.

Po laparoskopii zůstává v dutině břišní malé množství plynu – oxidu uhličitého, který někdy může vyvolat bolesti v ramenou a pocit plynatosti břicha. Jedná se o přirozený jev, který obvykle sám vymizí do 1. či 2. dne po operaci.

 
Jak pečovat o operační ránu po laparoskopii?

3. den po laparoskopii je možné operační ránu krátce, bez použití mýdla osprchovat a šetrně osušit. Po úplném zhojení operační rány je možná běžná koupel.

 
Jaká je doba rekonvalescence po laparoskopii?

Doba rekonvalescence po laparoskopii je závislá na charakteru a závažnosti provedeného zákroku, na přítomnosti pooperačních komplikací a celkovém fyzickém stavu pacienta. Obvykle trvá 4 týdny, nicméně obecně platí, že pacient by se měl šetřit a po dobu alespoň 3 měsíců se vyhnout fyzicky náročným činnostem a zvedání těžkých břemen. 

Doba pracovní neschopnosti je obvykle 2 až 3 týdny dle typu vykonávaného zaměstnání.

Pokud byl proveden zákrok na zažívacím traktu, je nutné dodržovat dietní režim v závislosti na povaze výkonu a doporučení lékaře. Obecně je doporučováno v prvních dnech konzumovat lehčí stravu, vyvarovat se čerstvému ovoci, syceným nápojům, luštěninám a tučnému jídlu.
 


 
Jaké jsou druhy kýl?

 • tříselná/inguinální (přímá či nepřímá)
 • pupeční/umbilikální
 • epigastrická/supraumbilikální
 • supravesikální
 • femorální
 • obturatorní
 • perineální
 • ischiadická
 • hiátová
 • skluzná
 • paraesofageální
 • lumbální
 • parastomální
 • v jizvě
 • brániční
 • vrozená brániční kýla
 • hiátová hernie
 • paraduodenální
 • pericékální
 • kýla ve foramen Winslowi
 • transmesenterická
 • intersigmoidální 
   

Rychlý kontakt

Zde nám můžete popsat svůj dotaz, případně i vložit přílohu.

Zadejte prosím Vaši emailovou adresu.
Zadejte prosím text Vašeho dotazu.
Můžete zvolit kliniku, která je vám dostupnější
Zvolte prosím kliniku, která je vám dostupnější.
Chci být kontaktován na tomto telefonním čísle
Zde můžete vložit přílohu. Maximální velikost všech příloh je v součtu 18 MB.
Zde můžete vložit přílohu. Maximální velikost všech příloh je v součtu 18 MB.
Souhrnná velikost všech příloh nesmí přesáhnout 15 MiB.