Komplexní léčba křečových žil

Na našem specializovaném pracovišti provádíme komplexní léčbu křečových žil:
diagnostika barevným duplexním ultrazvukem
klasická operace "na pojišťovnu" 
klasická operace s miniflebektomiemi
operace recidiv křečových žil 
radiofrekvenční ablace RFITT Celon
mechanochemická ablace Clarivein
skleroterapie klasická a pěnová

Trvale nejnižší ceny v ČR - Kompletní ceník

Výhody léčby křečových žil na našem pracovišti

erudovaní cévní chirurgové s dlohouholetou praxí na nemocničním pracovišti
důkladná komplexní diagnostika barevným duplexním ultrazvukem
radikálnost operace - úplné odstranění všech poškozených žil s důrazem na dlouhodobost výsledku
vynikající kosmetický efekt díky nejmodernějším endovaskulárním a miniflebektomickým metodám
bezbolestný průběh operace i pooperačního období 
program prevence žilní trombózy a plicní embolie
ambulantní zákrok s krátkým pobytem na lůžku
žádná nebo minimální pracovní neschopnost

Naši cévní specialisté

MUDr. Stanislav JíškaMUDr. Stanislav Jíška

cévní chirurg s licencí ČLK

Ordinační hodiny:
CJCH, Štefánikova 454/28a, HRADEC KRÁLOVÉ
pondělí 15:30 –20:00 hod.
Informace a objednání tel.: 495 269 768 
Ambulance v ordinančních hodinách tel. 495 268 571
e-mail: recepce@1chirurgie.cz

MUDr. Miloš Černý

cévní chirurg s licencí ČLK

Ordinační hodiny:

CJCH, Štefánikova 454/28a, HRADEC KRÁLOVÉ
středa 16:00 - 20:00 hod.
Informace a objednání tel.: 495 269 768 
CJCH, Na Okrouhlíku 1781, PARDUBICE
středa 16:30 - 20:00
Informace a objednání: mailem na ortopedie@tomasnet.cz, nebo telefonicky na č. 466 650 894, volejte pátek 9-12 hod.
Na pardubickém pracovišti je pouze ambulance, všechna operativa pak probíhá v HK
e-mail: recepce@1chirurgie.cz

Moderní léčba křečových žil

Moderní léčba křečových žilModerní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice barevným duplexním ultrazvukem. Barevným mapováním je přesně zjištěn rozsah žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést bezbolestný ambulantní efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem.
To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod, jejichž podstatou je šetrné uzavření hlavního povrchového žilního kmene tepelnou energií (radiofrekvence, laser), nebo kombinací mechanického a chemického působení na žilní endotel (ClariVein). Žilní kmen pak v končetině zůstává a postupně se vstřebá. Zbylé drobné žilky se řeší miniflebektomickými postupy, při kterých se žíly šetrně odstraňují  z drobných 2 - 3 mm vpichů pomocí jemných háčků. Drobné ranky není třeba šít, jsou pouze přelepovány speciálními páskami.
Klasická operace varixů "na pojištovnu", kdy je postižený žilní kmen z končetiny vytrháván, je opouštěna hlavně z důvodu nešetrnosti, bolestivosti, delší rekonvalescence a mnohem horšího kosmetického efektu.
Na našem pracovišti se všechny cévní výkony provádějí s účastí anesteziologického týmu, který důsledně zajišťuje maximální komfort a bezpečí pacienta během celého zákroku i v pooperačním období.
Vzhledem k povaze onemocnění je účinná pouze chirurgická léčba. Farmakoterapie a kompresní terapie má jen podpůrný efekt. V současné době se nejvíce používají tyto moderní chirurgické postupy a jejich modifikace:
 
Radiofrekvenční ablace křečových žil - RFITT Olympus CELON

Na základě podrobného ultrazvukového vyšetření je poškozený žilní kmen cíleně a šetrně uzavřen nitrožilně zavedenou tenkou radiofrekvenční sondou, vyzařující přesně definovanou tepelnou energii. Při zákroku dochází ke smrštění a uzávěru žíly a postupně k jejímu vstřebání. Zbylé drobné žilky se odstraňují nejčastěji miniflebektomickou CHIVA metodou cestou minimálních vpichů. Výhody nové metody vůči klasické opraci jsou evidentní: maximální šetrnost, minimální invazivita, vysoká účinnost a bezpečnost, vynikající kosmetický efekt, mnohem menší pooperační bolestivost a dyskomfort, kratší rekonvalescence i ev. pracovní neschopnost. Na rozdíl od starší laserové technologie EVLT pracuje radiofrekvenční sonda s nižší teplotou a minimalizuje tak riziko tepelného poškození okolních tkání. 

Mechanochemická žilní ablace - CLARIVEIN

Metoda ClariVein je vhodná pro minimálně invazivní ošetření žil dolních končetin – velké a malé safény, ale také žilních spojek - perforátorů a dalších postižených žil. Pod kontrolou ultrazvuku je zaveden katétr do ošetřované žíly, kde jeho špička velmi rychle rotuje, což vede ke stažení cévy. Současně je do špičky vstřikován sklerotizační roztok. Rotace špičky zajistí rovnoměrný kontakt roztoku s vnitřní stěnou žíly a její sklerotizaci a následné uzavření po celé délce. Nebezpečí poškození doprovodných nervů žil, kůže, podkoží a výskytu bolestí v důsledku tepla je zcela vyloučeno.

Klasická operace křečových žil s miniflebektomiemi
Tato operační metoda je kombinací odstranění hlavního žilního kmene klasickou metodou "na pojištovnu" doplněná o miniflebektomie zbývajících drobných varikozních větví pomocí speciálních miniinvazivních háčků a jehel. Je vhodná mimo jiné u recidivujících křečových žil. Představuje zajímavý cenový kompromis ve spektru žilních výkonů.

Metoda Chiva - Flebektomie

Vhodnou metodou pro odstranění jemných žilek, které jsou mimo hlavní krevní kmen, může být metoda CHIVA.

Tato metoda je velmi šetrná, proto ji lze většinou provádět ambulantně, za použití lokální anestezie a pacient po zákroku odchází "po svých".
V přesně vymezených lokacích postiženého místa provedeme vpich, případně drobný řez a žíly ošetříme, případně šetrně odstraníme. 
Výhodou této operace je i to, že ošetřená místa není potřeba šít, ve většině případů stačí použít stehové naplasti.
Celkové ošetření může být doplněno dle potřeby sklerotizací.
Vpichy a ranky se zhojí do jednoho týdne, a drobné podlitinky, které jsou způsobené zákrokem zcela zmizí během čtyř až šesti týdnů.